Studentská rada

   Studentská rada vznikla na začátku školního roku 2004/2005. Každá ze tříd si zvolila svého zástupce do rady, tito zástupci mají každý svého náhradníka pro případ, že by se nemohli dostavit. Úkolem studentské rady je komunikace mezi vedením školy a studenty. To znamená, že pokud z řad studentů vzejde nějaký rozumný návrh, měl by se po projednání ve studentské radě dostat k vedení školy, které k němu zaujme stanovisko a buď vyhoví nebo případně uvede argumenty proč nelze daný návrh zrealizovat. Úkolem zástupců je oznámit své třídě co se na radě řešilo, jaký k tomu má vedení postoj apod. Další povinností je vyslyšet rozumné návrhy od lidí ve třídě a předat je na studentské radě.

    Studentská rada se dle potřeby, přesný termín a místo bývá vyvěšeno na nástěnce studentské rady ve třetím patře.

Seznam zástupců tříd ve školní radě:

Předsedkyně rady: Renata Šiklová (septima B)

Místopředseda: Veronika Hapáková (oktáva A)

Aktuality: Majda Rychtová (sexta B)

Třída

Jméno zástupce

I.A

L. Zimolová

I.B

Nikolas Moray

II.A

Marta Babková

II.B

nikdo :-)

III.A

Jan Kolář

III.B

Bětka Hocková

IV.A

Pampuch

IV.B

Pája Veverková

V.A

Kristýna Kučerová

V.B

Leo Lukáš

VI.A

Tereza Čulíková

VI.B

Fany Sokolová

VII.A

Tomáš Masařík

VII.B

Majda Rychtová

VIII.A*

Veronika Hapáková

VIII.B*

Amálka Švejdová

* vzhledem k časovému vytížení studentů oktáv (příprava na maturity) pouze do Vánoc 2005

Základní škola

Třída

Jméno zástupce

6.A

nikdo

7.A

Jan Beswald

8.A

Klára Michalíková

9.A

Věra Kamenická